Τηλ. παραγγελιών: 6947654877 (+Viber) - Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50 ευρώ

Όροι Χρήσης

Το παρόν αποτελεί τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nataliabasdeki.gr της εταιρείας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ DIVINE CULTURE με έδρα τον Πειραιά Αττικής, Πάρνηθος 17 με ΑΦΜ: 996921084

Το www.nataliabasdeki.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων της εταιρείας για να συνάπτει «συμβάσεις από απόσταση» σύμφωνα με το Ν.2251/94, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας – Όροι της Σύμβασης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.nataliabasdeki.gr και να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των συναλλαγών που γίνονται μέσω της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας σχετικώς τους χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Ευθύνη – Δηλώσεις Πελάτη

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά προϊόντος είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό του καθώς και για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε τυχόν ζημία της Εταιρείας ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την αθέμιτη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Χρήστη άτομα.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι αληθείς, ακριβείς και έγκυρες.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου.

O Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 χρονών και είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα συμφωνία καθώς επίσης και να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αυτής υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στους παρόντες όρους.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει σε αγορά προϊόντος είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον λογαριασμό του καθώς και για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε τυχόν ζημία της Εταιρείας ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την αθέμιτη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Χρήστη άτομα.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι αληθείς, ακριβείς και έγκυρες.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου.

O Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 χρονών και είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα συμφωνία καθώς επίσης και να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αυτής υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στους παρόντες όρους.

Πνευματικά Δικαιώματα – Σήμα

Η Εταιρεία αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων). Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, καταφόρτωση (downloading), χρήση χωρίς άδεια, πώληση, μεταπώληση ή καθ’ οιονδήποτε εκμετάλλευση συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους του N.2472/97, αποκλειστικά από την Εταιρεία και αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών (φορολογικών), την αποστολή στον οριζόμενο από τον Χρήστη ως παραλήπτη και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων). Ο Χρήστης δίνει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο γίνεται χρήση τους από τις εταιρείες μεταφοράς των προϊόντων. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και αποδέχεστε τη χρήση του email σας με σκοπό την αποστολή σε σας διαφημιστικού υλικού, newsletter και προσφορών, και Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 N. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 N. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο email natalia.basdeki@gmail.com Τα τηρούμενα στοιχεία των Πελατών δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ασφάλεια

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της Ιστοσελίδας χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer) που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ασφαλών on- line εμπορικών συναλλαγών. To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nataliabasdeki.gr. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Cookies

Όπως τα περισσότερα websites στο διαδίκτυο, έτσι και στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να βελτιώνονται οι προσφερόμενες δυνατότητες και η εμπειρία πλοήγησης του Χρήστη. Χρησιμοποιούνται cookies μόνο για το όνομα του Χρήστη και τα προϊόντα που έχει επιλέξει για την παραγγελία του ώστε να μην χαθούν πληροφορίες σε περίπτωση αποσύνδεσής του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Πελάτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Πελάτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο Πελάτης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο Χρήστης μπορεί, εφόσον προτιμά, να αποκλείσει ορισμένα ή όλα τα cookies, όπως επίσης να σβήσει τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί στον υπολογιστή του, ωστόσο έτσι μπορεί να απολέσει ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να αλλάξει τις παραμέτρους εμπιστευτικότητας του προγράμματος πλοήγησης. Έχουν αναπτυχθεί επίσης από τρίτους φορείς, προγραμματιστικά εργαλεία που επιτρέπουν να απενεργοποιείται η συλλογή και χρήση των δεδομένων.

Λεπτομέρειες για τα Cookies

Οι περισσότεροι από τους ιστοτόπους χρησιμοποιούν cookies για πιο άνετη και ευχάριστη πλοήγηση. Τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να σας «θυμάται», είτε για τη διάρκεια της επίσκεψής σας (με τα «cookies συνεδρίας») είτε σε κάθε σας επίσκεψη (με τα «μόνιμα cookies»).

Τα cookies μπορεί να έχουν διάφορους ρόλους. Σας επιτρέπουν την αποτελεσματική πλοήγηση στις σελίδες, τη διατήρηση των προτιμήσεών σας και γενικότερα την πιο άνετη και ευχάριστη χρήση του ιστοτόπου. Τα cookies επιταχύνουν και διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Αν ένας ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί cookies, σας θεωρεί νέο χρήστη. Για παράδειγμα όποτε αλλάζετε σελίδα, όταν κλείνετε ένα μενού και περνάτε σε άλλη σελίδα, δεν θυμάται την επιλογή σας και στην επόμενη σελίδα, σας ξαναεμφανίζει το μενού ανοιχτό.

Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μπορούν να εμφανίζουν πιο στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα, ή να προωθούν προϊόντα με βάση για παράδειγμα, τον τόπο όπου βρίσκεστε, ή/και τις συνήθειές σας στην πλοήγηση.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε («first party cookies») ή να τοποθετούνται από άλλους ιστότοπους που παρέχουν περιεχόμενο μέσω της σελίδας που βλέπετε («third party cookies»).

Προστασία Ανηλίκων

Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε . Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μελών, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Όροι Συναλλαγής

1. Οι Χρήστες υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον υπεύθυνο της Ιστοσελίδας οιοδήποτε πρόβλημα ή/και παράπονο ή/και υπόδειξη ή/και παρατήρηση που τυχόν ανακύπτει λόγω της χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

2. Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

3. Η Ιστοσελίδα/το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο Χρήστη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Απαραίτητα Βήματα για την Πραγματοποίηση Παραγγελίας

Επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο Καλάθι Αγορών. Επιλέγετε από το Καλάθι Αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τα στοιχεία της εταιρείας/ πελάτη, τα στοιχεία τιμολόγησης, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.

Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας. Πληρωμή από Χρήστη (εφόσον αυτή δεν συμφωνείται με αντικαταβολή). Αποστολή επιβεβαιωτικού email προς Χρήστη από Εταιρεία με βασικά στοιχεία ολοκληρωμένης παραγγελίας.

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραγγελιών

Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας.

Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα, αζημίως και αναιτιολόγητα, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα, στέλνοντας εμαιλ στο natalia.basdeki@gmail.com και αποστέλλοντας το (με τρόπο ή μέσο που να επιδέχεται απόδειξη αποστολής, π.χ. συστημένη επιστολή) μαζί με το επιστρεφόμενο προϊόν στη διεύθυνση Πάρνηθος 17- Πειραιάς, Αθήνα, σύμφωνα και με τις επόμενες παραγράφους.

Στην περίπτωση επιστροφής, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. δελτίο αποστολής, απόδειξη κλπ). Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους θα επιστρέφεται στον Χρήστη με δαπάνη του.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς εμάς, βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Σε περίπτωση πάντως που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος επιβαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρεία.

Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών.

Τρόποι Πληρωμής

Α. Με αντικαταβολή με μετρητά ή πιστωτική κάρτα κατά την παραλαβή των προϊόντων.

Η πληρωμή με τη μέθοδο της αντικαταβολής δεν είναι δυνατή όταν η παραγγελία παραδίδεται στο εξωτερικό.

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται δίπλα από κάθε προϊόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Παράδοση

Η Εταιρεία παραδίδει παραγγελίες στην Ελλάδα και τις χώρες εντός Ε.Ε.

Η παράδοση της παραγγελίας σας στην Ελλάδα γίνεται το αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της φόρμας παραγγελίας σας όταν το προϊόν υπάρχει σε διαθεσιμότητα, από την εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση που μας ορίζετε στη φόρμα παραγγελίας. Όταν το προϊόν φτιάχνετε κατόπιν παραγγελίας ο χρόνος παράδοσης ποικίλλει. Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνετε σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (επωνυμία εταιρείας, όροφο, αριθμό γραφείου κλπ), όπου τούτο χρειάζεται. Για λόγους ασφάλειας συναλλαγών, μπορείτε να παραλαμβάνετε τα προϊόντα που αγοράσατε μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας στον υπάλληλο της ως άνω εταιρείας ταχυμεταφορών.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων, θα γίνεται προσπάθεια ενημέρωσής σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Το κόστος μεταφορικών και ο χρόνος παράδοσης εντός Ελλάδας και διαμορφώνεται ως εξής:

Εντός Αττικής – 3 ευρώ – ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 5 εργάσιμες μέρες Χερσαίοι προορισμοί εκτός Αττικής – 4 ευρώ – ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 5 εργάσιμες ημέρες Νησιώτικοι προορισμοί – 4 ευρώ – ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 5 εργάσιμες ημέρες Στις παραπάνω τιμές εμπεριέχεται ο ΦΠΑ. Το κόστος μεταφορικών για χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 10 ευρώ – ενδεικτικός χρόνος παράδοσης 7 εργάσιμες ημέρες Το πόσο που θα υπολογισθεί με βάση τα παραπάνω εμφανίζεται, μετά το login αφού δώσετε τα στοιχεία παραγγελίας, δηλώνοντας τον τόπο αποστολής.

Λοιποί Όροι

Εφαρμοστέο δίκαιο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η γλώσσα σύναψης της σύμβασης είναι η ελληνική.

Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επιδρά στην εγκυρότητά των υπολοίπων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν αμετάβλητοι.

Η επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Updating…
  • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.